Sektorsko vijeće dalo pozitivno mišljenje za upis standarda zanimanja Inženjer/inženjerka održavanja motornih vozila

Nakon višemjesečnog rada radne skupine 2 projekta KOZMOK, očekuje se skori upis standarda zanimanja Inženjer/inženjerka održavanja motornih vozila u registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. U skladu s Metodologijom o izradi standarda zanimanja, radna je skupina kreirala i provela ankete s poslodavcima i zaposlenicima iz realnog sektora te su rezultati pokazali da zanimanje Inženjer/inženjerka održavanja motornih vozila postoji i da će u budućnosti postojati sve veća potražnja za kadrom u tom području. 1. lipnja 2020. podnesen je zahtjev za upis standarda kroz Informacijski sustav Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira te je nadležno sektorsko vijeće za Strojastvo, brodogradnju i metalurgiju 30. rujna dalo preporuke za doradu podnesenog zahtjeva. Radna skupina je usvojila preporuke sektorskog vijeća i doradila predmetni standard te je 30. listopada zaprimljeno pozitivno mišljenje sektorskog vijeća o ispunjenju stručnih uvjeta za upis standarda u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Time je sektorsko vijeće predložilo Ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike koji je nadležan za upis standarda zanimanja da se standard upiše u registar. Radna skupina nastavit će s radom u sklopu projekta KOZMOK na izradi standarda kvalifikacija i unaprjeđenja studijskog programa Motorna vozila kako bi studenti Veleučilišta Velika Gorica po završetku studija Motornih vozila imali kvalifikaciju usklađenu s hrvatskim, ali i europskim tržištem rada.