Izrađen standard zanimanja Inženjer/inženjerka upravljanja u kriznim uvjetima

U Informacijski sustav Registra HKO podnesen je zahtjev za vrednovanje standarda zanimanja Inženjer/Inženjerka upravljanja u kriznim uvjetima. U sklopu projekta “KOZMOK – krizni menadžment, optometrija, održavanje zrakoplova i motornih vozila – okvir kvalifikacija” predviđena je izrada 5 standarda zanimanja, od kojih je inženjer/inženjerka upravljanja u kriznim uvjetima treći standard koji je izrađen i podnesen u Informacijski sustav. Time je izrađeni standard ušao u status formalnog vrednovanja koje provodi Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Nakon formalnog vrednovanja slijedi vrednovanje zahtjeva koje će provoditi Sektorsko vijeće XXIV. Sigurnost i obrana nadležno za provjeru ovog standarda zanimanja.

Podsjetimo, do sada su u Informacijski sustav Registra HKO podnesena dva zahtjeva za upis standarda zanimanja – Inženjer/inženjerka održavanja motornih vozila i Inženjer/inženjerka održavanja zrakoplova. Standard zanimanja Inženjer/inženjerka održavanja motornih vozila je u studenom ove godine uspješno upisano u Registar HKO, dok je standard zanimanja Inženjer/inženjerka održavanja zrakoplova još uvijek u statusu vrednovanja. Očekuje se skora izrada preostala dva standarda zanimanja previđena projektom, a to su Specijalist/Specijalistica inženjer/inženjerka kriznog menadžmenta i Inženjer/inženjerka optometrije.