Izrađen standard zanimanja Inženjer/inženjerka održavanja zrakoplova

U Informacijski sustav Registra HKO (ISRHKO) podnesen je zahtjev za vrednovanje standarda zanimanja „Inženjer/Inženjerka održavanja zrakoplova“. Nakon standarda zanimanja „Inženjer/ inženjerka održavanja motornih vozila“ koji je trenutno u statusu vrednovanja, ovo je drugi standard zanimanja koji je izrađen i podnesen u ISRHKO. Time je izrađeni standard ušao u status formalnog vrednovanja koje provodi Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Nakon formalnog vrednovanja slijedi vrednovanje zahtjeva koje će provoditi Sektorsko vijeće XXVII. Zrakoplovstvo, svemirska i raketna tehnika nadležno za provjeru ovog standarda zanimanja.

U sklopu projekta “KOZMOK – krizni menadžment, optometrija, održavanje zrakoplova i motornih vozila – okvir kvalifikacija” predviđena je izrada još 3 standarda zanimanja:  nženjer/inženjerka upravljanja u kriznim uvjetima, Specijalist/Specijalistica inženjer/inženjerka kriznog menadžmenta i Inženjer/inženjerka optometrije.