Rezultati

 • Izrada 5 standarda zanimanja i 5 standarda kvalifikacija
 • Unaprjeđenje 5 studijskih programa prema izrađenim standardima zanimanja i standardima kvalifikacija
 • Izrađen konceptualni model sustava za vođenje i praćenje mentorstva tijekom praktične nastave te izrađen informatički alat za implementaciju sustava
 • Izrađen konceptualni model sustava za odabir i vođenje završnih i diplomskih radova studenata te izrađen informatički alat za implementaciju sustava
 • Izrađen unaprijeđeni komplet dokumenata sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta
 • Izrađen novi i unaprijeđeni model provedbe ankete studenata
 • Provedena radionica Metodologija definiranja ishoda učenja za 2 grupe od 25 nastavnika
 • Provedena radionica Upravljačke i poduzetničke kompetencije za 4 grupe od 25 studenata
 • Izrađen model provedbe projektne nastave u optometrijskom laboratoriju i proveden pilot program izvođenja projektne nastave u optometrijskom laboratoriju s 10 studenata
 • Izrađen jedan model sustava praćenja zapošljivosti alumni studenata
 • Opremanje optometrijskog laboratorija (OCT uređaj, digitalni autorefraktokeratometar, optička klupa i biomikroskop za pregled prednjeg segmenta oka s kamerom)