Danas je na Veleučilištu Velika Gorica održan prvi sastanak projektnog tima projekta KOZMOK

Danas je na Veleučilištu Velika Gorica održan prvi sastanak projektnog tima projekta KOZMOK – krizni menadžment, optometrija, održavanje zrakoplova i motornih vozila – okvir kvalifikacija.

Projektni tim sastoji se od osam članova u kojem su voditelj projekta, administratorica projekta, pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju (zamjenik voditelja projekta), pomoćnica dekana za kvalitetu i pročelnica odjela za nastavnu djelatnost iz Veleučilišta Velika Gorica, po 1 predstavnik svakog projektnog partnera (ukupno 2 predstavnika) te suradnik konzultant.

Utvrđeno je stanje provedbe projektnih aktivnosti te su se članovi obvezali na pravodobno i učinkovito praćenje projektnih aktivnosti unutar sva tri glavna elementa projekta, kao i elementa promidžbe i vidljivosti te elementa upravljanje projektom i administracija.