Održan treći sastanak stručnih radnih skupina 1, 2, 3, 4 i 5

Danas su u Vijećnici Veleučilišta održani treći sastanci stručnih radnih skupina 1, 2, 3, 4 i 5. Članovi radnih skupina iznijeli su svoje prijedloge prilagođenih i optimiziranih anketa o standardu zanimanja te dogovorili da će nadopuniti i doraditi anketu u skladu sa svim iznesenim prijedlozima. Predloženo je da će članovi stručne radne skupine donijeti popis potencijalnih anketnih ispitanika te da će ih  pravodobno kontaktirati kako bi se po izradi konačne verzije ankete moglo započeti s provedbom vođenog anketiranja i strukturiranih razgovora. Zaključeno je da će članovi stručne radne skupine nakon usuglašavanja konačne verzije ankete proći kratku edukaciju u svrhu osiguravanja kvalitetne provedbe vođenog anketiranja i strukturiranih razgovora. Također je skrenuta pozornost da se strateške, sektorske i analitičke utemeljenosti moraju što prije dovršiti. Ustanovljeno je da aktivnosti radnih skupina idu prema već predviđenom planu provedbe projekta te da će se sljedeći sastanak održati prije početka akademske godine.