Održan 7. sastanak projektnog tima

7. sastanak projektnog tima održan je 28. siječnja online putem. Voditelj projekta Antonio Klobučar pozdravio je sve članove projektnog tima koji su se odazvali sastanku, uključujući  predstavnike projektnih partnera HVZ-a i Ghetaldus Optike d.d..

U razdoblju od prošlog sastanka stručne radne skupine nema velikih odmaka u Elementu 1 jer su prijedlozi standarda zanimanja još u fazi vrednovanja. Stručne radne skupine vjeruju da neće biti potrebe za doradom prijedloga standarda zanimanja koji se izrađuju unutar projekta te su pri kraju izrade standarada kvalifikacija. Ako stručno vrednovanje pokaže da je potrebna dorada prijedloga standarda zanimanja, izrađeni standardi kvalifikacija usklađivat će se s eventualnim izmjenama.

Što se tiče Elementa 2, stručna radna skupina 6 radi na izradi informatičkih alata temeljenim na izrađenim konceptualnim modelima te se planira dovršetak aktivnosti do kraja projekta 22. ožujka 2022.

Unutar Elementa 3  model sustava praćenja zapošljivosti alumni studenata je u izradi i bit će dovršen u projektno zadanim rokovima.

Voditelj projekta završio je sastanak najavom završne tiskovne konferencije koja će se održati na kraju projektnih aktivnosti.