Stručne radne skupine 1, 2, 3, 4 i 5 održale četvrti sastanak

Članovi stručnih radnih skupina 1, 2, 3, 4 i 5 održali su 09. i 11. listopada na Veleučilištu Velika Gorica četvrti sastanak na kojem su raspravljali o dovršetku optimizacije i prilagodbe ankete o standardu zanimanja. Od prošlog sastanka voditelji radnih skupina došli su do zaključka da bi se ankete trebale još jednom revidirati i uskladiti s Metodologijom o standardu zanimanja kako bi konačna anketa bila kvalitetno pripremljena za provedbu strukturiranih razgovora s poslodavcima i zaposlenicima iz struke. Cilj sastanaka bio je provesti provjeru koherentnosti ankete odnosno povezanosti ključnih poslova za određeni standard zanimanja s odgovarajućim znanjima i posljedično vještinama iz odgovarajuće struke. Dogovoreno je da će se edukacija članova radne skupine koji će provoditi strukturirane razgovore održati do kraja mjeseca te da će se tek po završenoj edukaciji započeti s anketiranjem. Zaključeno je da je provedba ankete planirana najkasnije do sredine prosinca kada će se analizirati rezultati i početi s popunjavanjem obrasca HKO-a odnosno prijedlog standarda zanimanja koji će uključivati i stratešku, analitičku i sektorsku utemeljenost.