Održane radionice o metodologiji izrade ishoda učenja

Projektom KOZMOK predviđene su dvije radionice o metodologiji izrade ishoda učenja na kojima bi vanjski suradnici i nastavnici Veleučilišta Velika Gorica obnovili svoje znanje o izradi ishoda učenja, provjerili silabuse svojih predmeta i uskladili ih s metodologijom HKO-a te raspravili o izradi ishoda učenja za stručne prakse. Za provedbu radionica angažiran je Institut za razvoj obrazovanja (IRO) čija je stručnjakinja za pitanja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira dr.sc. Ana Skledar Matijević održala radionicu za vanjske suradnike 18. veljače, a radionicu za nastavnike 25. veljače 2020. Interes je bio velik, čemu svjedoči i brojka od 68 vanjskih suradnika i nastavnika koji su prisustvovali na radionicama. Nastavnom osoblju i suradnicima će znanja i vještine stečene na radionicama pomoći pri izradi standarda kvalifikacija i unaprjeđenja studijskih programa koji će se provesti na pet studijskih programa Veleučilišta Velika Gorica u sklopu projekta KOZMOK.