Održan završni sastanak projektnog tima

18. ožujka održan je deveti i ujedno završni sastanak projektnog tima u sklopu projekta KOZMOK. Sastanku je nazočio voditelj projekta Antonio Klobučar, prodekanica za znanost i kvalitetu izv. prof. dr. sc. Sanja Kalambura, prof. v. š., dipl. ing., Voditeljica Službe za nastavnu djelatnost i studentska pitanja dr. sc. Tamara Čendo Metzinger, prof. v. š., dipl. soc. i administratorica projekta Jana Miriovsky. Voditelj projekta ukratko je predstavio sve projektne rezultate koje će ujedno predstaviti i na završnoj konferenciji projekta, a to su:
• Izrađena su 4 standarda zanimanja
– Inženjer/inženjerka upravljanja u kriznim uvjetima
– Inženjer/inženjerka održavanja motornih vozila
– Inženjer/inženjerka održavanja zrakoplova
– Specijalist/Specijalistica inženjer/inženjerka kriznog menadžmenta
• Izrađeno je 5 standarda kvalifikacija
– Stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka upravljanja u kriznim uvjetima
– Stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka održavanja motornih vozila
– Stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka održavanja zrakoplova
– Stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka optometrije
– Stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka kriznog menadžmenta
• Izrađen je konceptualni model sustava za vođenje i praćenje mentorstva tijekom praktične nastave te pripadajući informatički alat za implementaciju sustava
• Izrađen je konceptualni model sustava za odabir i vođenje završnih i diplomskih radova studenata te pripadajući informatički alat za implementaciju sustava
• Izrađen je unaprijeđeni komplet dokumenata sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta
• Izrađen je novi i unaprijeđeni model provedbe ankete studenata
• Provedena je radionica naziva Metodologija definiranja ishoda učenja na kojoj je sudjelovalo 44 nastavnika u radnom odnosu i 25 vanjskih suradnika
• Provedena je radionica naziva Upravljačke i poduzetničke kompetencije za 4 grupe studenata na kojoj je ukupno sudjelovalo 121 student
• Optometrijski laboratori opremljen je suvremenom opremom: OCT uređaj, digitalni autorefraktokeratometar, optička klupa i biomikroskop za pregled prednjeg segmenta oka s kamerom
• Izrađen je model provedbe projektne nastave u optometrijskom laboratoriju te je proveden pilot program projektne nastave u optometrijskom laboratoriju s 11 studenata
• Izrađen je model sustava praćenja zapošljivosti alumni studenata

Projekt je trajao 36 mjeseci i financiran je iz Europskog socijalnog fonda u stopostotnom iznosu.