Održan sastanak stručne radne skupine 6

Danas je na Veleučilištu Velika Gorica održan sastanak stručne radne skupine 6 koja radi na aktivnostima izrade konceptualnih modela sustava za vođenje i praćenje mentorstva tijekom praktične nastave te sustava za odabir i vođenje završnih i diplomskih radova studenata. Prisutni članovi složili su se da je potrebno izraditi jednostavan model stručne prakse koji će biti proceduralno jasan, kvalitetan i učinkovit. Potrebno je ustanoviti bazu poslodavaca koji mogu primiti studente na praksu, propisati ulogu mentorstva unutar pravne osobe poslodavca i regulirati evidenciju odrađene stručne prakse. Sljedeći koraci uključuju detaljan rad na izradi modela s naglaskom na razradi sustava za vođenje i praćenja mentorstva. Po izradi sustava radit će se na njegovoj implementaciji u informatički sustav Veleučilišta – Pretinac. Zaključeno je da bi izrađen model sustava za vođenje i praćenje mentorstva na stručnoj praksi značajno unaprijedio kvalitetu i učinkovitost provedbe stručne prakse na Veleučilištu.