Članovi stručne radne skupine 6 održali treći sastanak

Treći sastanak stručne radne skupine 6 održao se danas na Veleučilištu. Okupljeni članovi raspravljali su o potencijalnim modelima sustava za vođenje i praćenje mentorstva tijekom praktične nastave i sustava za odabir i vođenje završnih i diplomskih radova. Potrebno je voditi računa o implementaciji tih modela u informatički sustav Pretinac kako bi modeli bili jednostavni i funkcionalni. Tijekom rasprave najviše se vremena posvetilo pitanjima sigurnosti sustava kao i usklađenosti modela s pravilnicima i procedurama Veleučilišta. Međutim, kada bi se modeli definirali kvalitetno te se informatički dobro postavili, kvaliteta izvođenja stručne prakse će se podići na višu razinu, a praćenje završnih i diplomskih radova bitno će smanjiti administrativne prepreke.